POLITYKA PRYWATNOSCI

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. Polityka prywatności od 25-05-2018 

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Ecid Alexandra Kamiński z siedzibą w Sopocie, ul. Łokietka 46/2 81-735 

 2. W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych? W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: hello@ecidstore.com 

 3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje dane osobowe? Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: • dostarczania zamówień, zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych; • obsługi reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych; • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności w sklepie internetowym ecidstore.com Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Ecid w następujących celach: • informowania w sposób bezpośredni o ofercie ecidstore.com; • zarządzania relacjami i w celach marketingowych, w tym zarządzania reklamami profilowanymi; • kontaktowych; • wsparcia obsługi usług płatniczych; • windykacji należności; • prowadzenia postępowań sądowych; • prowadzenia analiz statystycznych; • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej przez Ciebie zgody, w tym do: • przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych; • przesyłania upominków, ofert, zaproszeń na wydarzenia i konkursy organizowane przez ecidstore.com; • realizacji konkursów organizowanych przez ecidstore.com; • zapisywania danych w plikach cookies; • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do: • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości; • zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa; • wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy. 

4. Komu będziemy przekazywali Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe będziemy przekazywali podmiotom zewnętrznym tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Mogą to być także firmy, które wspierają naszą działalność. Są to, firmy kurierskie, dostawcy, partnerzy handlowi, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, firmy windykacyjne, agencje marketingowe, agencje internetowe, podmioty wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, ubezpieczeniowe, technologiczne oraz firmy konsultingowe. Dane osobowe mogą być także przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. 

 5. Czy posiadasz obowiązek podania nam swoich danych osobowych? Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje Cię do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez nas zamówionych przez Ciebie usług. 

 6. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe? Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ecid zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Ecid zgód lub innych oświadczeń. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Tobą będziemy przechowywać przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, będziemy przechowywać Twoje dane przez 3 lata od dnia ich zebrania. Będziemy także przechowywać dane osobowe o charakterze archiwalnym - po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych będziemy przechowywać przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat. W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie. Dane osobowe zebrane na podstawie Twojej zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Ecid, w tym dla celu marketingu bezpośredniego będziemy przechowywali do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W celu wykazania rozliczalności będziemy przechowywali Twoje dane osobowe przez okres, w którym Ecid jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty. 

 7. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych? Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) gwarantują się szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, masz prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii. Możesz także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania Twoich danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie Twoich danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 8. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy? Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), nie będą przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. 

 9. Czy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilować)? Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Ecid w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Ten sposób przetwarzania Twoich danych osobowych nie będzie wywoływał wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie Twoich danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych w celu optymalizacji naszej strony oraz wykorzystania niektórych informacji o Tobie w celu przedstawiania oferty najbardziej zbliżonej do Twoich preferencji. Monitorujemy w jaki sposób korzystasz z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępnić Ci materiały marketingowe dotyczące naszej oferty na innych stronach/w innych kanałach komunikacji. 

 10. Zmiany w Polityce Prywatności Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację na naszej stronie ecidstore.com